Personvern-
erklæring

1 KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Navn, adresse, telefonnummer, e-potsadresse.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Daglig leder Dan-Erik Finneid er på vegne av Hallås AS, Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum
behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

2 DELING AV OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre,
med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller det er en nødvendig del av avtalen som er
inngått.
Ved behov for deling av personopplysninger med andre utover det som er nødvendig i h.h.t.
avtalen skal eget samtykke innhentes fra deg som kunde.

3 INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de personopplysninger du har gitt oss i forbindelse med ansettelser, kjøp av tjenester og salg
av våre ytelser.

4 BEHANDLINGSGRUNNLAG

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått
mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for
denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 ©.
Dersom du har samtykket til det, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget
for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt
samtykke tilbake.

5 FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

6 SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Alle papirdokumenter makuleres ett år etter overtakelsesforretning.
Alle elektroniske dokumenter slettes tre år etter overtakelsesforretning.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til
lovens krav lagres i inntil 5 år

7 INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt
ved etterfølgelse av Sikkerhetsinstruks for bruk av datasystemer.

8 RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den
forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting
eller sletting.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9 PERSONVERNRÅDGIVER

Bedriften har ikke en egen personvernrådgiver.

10 KONTAKTINFORMASJON

Veiledning: Oppgi bedriftens egen kontaktinformasjon, samt eventuelle skjema for innsyn, retting
eller sletting.
Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:
Hallås AS
Elvarheimgata 10B
2408 Elverum.
E-post: def@inghall.no